DYDD SADWRN, 13 GORFFENNAF 2019
SATURDAY, 13th JULY 2019

AR GAEAU GLAN-LLYN, CASTELL NEWYDD EMLYN
gyda diolch i'r teulu Evans

AT GLAN-LLYN FIELDS, NEWCASTLE EMLYN SA44 5UA
with thanks to the Evans family

DYDDIAD CAU 06-07-19 - DERBYNNIR CEISIADAU HWYR - £2 YCHWANEGOL AM BOB DOSBARTH

ENTRIES CLOSE 06-07-19 - LATE ENTRIES WILL BE ACCEPTED – EXTRA £2 PER CLASS.

SCHEDULE ENTRY FORM

YSGRIFENYDDES
SECRETARY

Delyth Brown, Bronllwyn, 5 Nant yr ynys, Llanpumsaint, Carmarthen SA33 6LJ - 01267 253881 (ar ôl 5.00 a chyn 9.00 pm/after 5.00 and before 9.00 pm) E-bost/E-mail: tivysideshow@outlook.com

PRIS MYNEDIAD
Mynediad £5 pob person - Plant dan 16 £2 - Parco ymyl y cylch £3

ADMISSION CHARGES
Admission £5 per person - children under 16 £2 - Ringside parking £3

CEFNOGWCH EICH SIOE

 • Adran y Gwartheg
 • Adran y Defaid a'r Moch
 • Adran y Ceffylau
 • Yr Adran Arddwriaethol
 • Adran y Cŵn
 • Hen Beiriannau
 • Aspirations adventures
 • Reslo Sumo a Saethyddiaeth i Plant

SUPPORT YOUR LOCAL SHOW

 • Cattle Section
 • Sheep and Pig Section
 • Horse Section
 • Horticultural Section
 • Dog Section
 • Vintage
 • Aspirations Adventures
 • Childrens Sumo Wrestling and Archery

GARDDWRIAETH YN CYNNWYS:

 • Coginio
 • Cyffeithiau a Gwinoedd
 • Gwaith Llaw
 • Garddwriaethol
 • Celf Blodau
 • Crefftau Gwledig
 • Celf a Ffotograffiaeth
 • Cynnyrch Fferm

HORTICULTURE INCLUDES:

 • Cookery
 • Preserves & Wines
 • Handicrafts
 • Horticulture
 • Floral Art
 • Country Crafts
 • Art & Photography
 • Farm Produce
Horticulture