DYDD SADWRN, 13 GORFFENNAF 2019 - Treflen
SATURDAY, 13th JULY 2019 - Schedule

AR GAEAU GLAN-LLYN, CASTELL NEWYDD EMLYN
gyda diolch i'r teulu Evans

AT GLAN-LLYN FIELDS, NEWCASTLE EMLYN SA44 5UA
with thanks to the Evans family

DYDDIAD CAU 06-07-19 - DERBYNNIR CEISIADAU HWYR - £2 YCHWANEGOL AM BOB DOSBARTH

ENTRIES CLOSE 06-07-19 - LATE ENTRIES WILL BE ACCEPTED – EXTRA £2 PER CLASS.

SCHEDULE ENTRY FORM

YSGRIFENYDDES
SECRETARY

Delyth Brown, Bronllwyn, 5 Nant yr ynys, Llanpumsaint, Carmarthen SA33 6LJ - 01267 253881 (ar ôl 5.00 a chyn 9.00 pm/after 5.00 and before 9.00 pm) E-bost/E-mail: tivysideshow@outlook.com